سرویس تماس تلفن اینترنتی وب کال

سریع ترین راه ارتباط مشتریان با شما

تماس بدون هزینه

مشتریان برای تماس متحمل هزینه ای نخواهند شد

ایجاد صندوق صوتی

ضبط انتقادات و پیشنهادات مشتریان

امکان ضبط مکالمات

امکان ضبط مکالمات کاربران با دفتر شما

ایجاد صف انتظار

ایجاد صف در صورت تعدد تماسها

و امکانات دیگر

طراحی مراحل و امکانات با توجه به نیاز شما

راه اندازی ساده

تنها با کپی چند اسکریپت در سایت شما

بدون نیاز به نصب نرم افزار

مشتریان نیاز به هیچ گونه نرم افزاری نخواهند داشت

امکان خصوصی سازی

طراحی تمامی مراحل با توجه به نیاز شما

منشی دیجیتال

ایجاد پیام های انتظار برای حالت های مختلف

امکان دایرکت شدن به موبایل

امکان تماس به یک خط مخابراتی